Nr 95 Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I
O NAS
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
NASZE ZDJĘCIA
PROGRAM EDUKACYJNY
JAK SPĘDZAMY DZIEŃ
AKTUALNOŚCI
DO SZKOŁY :-)
B.I.P.
KONTAKT
 
   

Podkategorie

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIATU - 5 GRUDNIA
"BĄDŹ NIEZALEŻNY- ZERWIJ KRĘPUJĄCE WIĘZY" 2 GRUDNIA 2016 r.
CERTYFIKAT "DWUJĘZYCZNE DZIECI"
CERTYFIKAT "CHRONIMY DZIECI"
CERTYFIKAT VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA
VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA
PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI "DWUJĘZYCZNE DZIECI"
PRZEDSZKOLE W RUCHU
MIEJSCE PRZYJAZNE KSIĄŻCE
BIBLIOTECZKA BOOKCROSSINGOWA
KSIĄŻKA W PODRÓŻY
ROK JANUSZA KORCZAKA
JANUSZ KORCZAK- OBROŃCA PRAW DZIECI
CERTYFIKAT "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"
CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLE
AKCJA PUSTA MISKA.PL
ZBIÓRKA MAKULATURY
PROFILAKTYKA ANTYNIKOTYNOWA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Aktualności

 
 

WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNY "JANUSZ KORCZAK PRZYJACIELEM DZIECI"

 
 
ROK 2012 ROKIEM KORCZAKA
 
Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Króla Maciusia I
Urząd  Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka w Warszawie


 
ogłasza i zaprasza do udziału w:

WARSZAWSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI
„Janusz Korczak przyjacielem dzieci”
 
Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I  we współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy oraz Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka w Warszawie zapraszają dzieci do udziału w konkursie plastycznym–
„Janusz Korczak przyjacielem dzieci”.
 
Celem konkursu jest upamiętnienie postaci i dzieła Janusza Korczaka oraz popularyzacja Jego idei, poprzez udział dzieci w różnorodnych działaniach plastycznych inspirowanych dziełami Janusza Korczaka i Jego postacią.
 
Regulamin konkursu poniżej.
 
Serdecznie zapraszamy  przedszkola do udziału w naszym konkursie.
 
 
Regulamin konkursu:

ORGANIZATORZY:
•    Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Króla Maciusia I
w Warszawie, ul. Korzona 2
•    Urząd  Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
•    Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka w Warszawie

ADRESACI KONKURSU
•    Dzieci ze wszystkich grup wiekowych z przedszkoli znajdujących się na terenie Warszawy.
•    Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie itp.), na papierze typu brystol w formacie A3 lub A4 (brana pod uwagę samodzielność wykonania).
•    Temat pracy: „Janusz Korczak przyjacielem dzieci”.
•    Motywem pracy jest postać i dzieła Janusza Korczaka oraz popularyzacja idei Korczaka - praw dziecka.
•    Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci, pod kierunkiem nauczyciela lub rodziców.
•    Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 2 prace.
•    Każda praca powinna być opatrzona metryczką napisaną komputerowo, umieszczoną na odwrocie pracy, według następującego wzoru:
1.    imię, nazwisko i wiek autora pracy;
2.    nazwa i dokładny adres placówki przedszkolnej, e-mail;
3.    imię i nazwisko nauczyciela/ wychowawcy/ rodzica dziecka;
•    Prace należy przesyłać do 10 kwietnia 2012 r. na adres:
Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I,
03-571 Warszawa ul. Korzona 2,
z dopiskiem „KONKURS”.


•    Nadesłane prace nie będą zwracane.
•    Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.
•    Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.
•    Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) oraz publikacji tych prac w Internecie na stronie przedszkola.
•    Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
 

OCENA PRAC
•    Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów.
•    Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania prac.
•    Laureaci zostaną poinformowani indywidualnie o wynikach drogą elektroniczną.
•    Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, wyróżnienia i dyplomy.
•    Wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
•    Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronach internetowych Przedszkola nr 95, Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.
•    Wystawa prac konkursowych odbędzie się podczas podsumowania konkursu w Przedszkolu nr 95 z Oddziałami  Integracyjnymi im. Króla Maciusia I oraz w późniejszym terminie w Urzędzie dla Dzielnicy Targówek przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie.
•    Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 kwietnia 2012 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I: www.p95.przedszkola.net.pl 
•    Nagrody, dyplomy i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego podsumowania konkursu w terminie między 5 maja a 31 maja 2012 r. (w zależności od ustaleń współorganizatorów konkursu). Placówki zostaną poinformowane o terminie wręczenia nagród.
•    Koordynator konkursu: Małgorzata Wielądek, Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I,  tel. 22 679 08 08 , mwieladek@o2.pl