Nr 95 Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I
O NAS
AKTUALNOŚCI
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
PROGRAM EDUKACYJNY
JAK SPĘDZAMY DZIEŃ
NASZE OSIĄGNIĘCIA
NASZE ZDJĘCIA
KĄCIK PIĘCIOLATKA
B.I.P.
KONTAKT
   

Podkategorie

NOWY ROK PRZEDSZKOLNY CZAS ZACZĄĆ!
INFORMACJE DLA RODZICÓW
DOBRE RADY DLA RODZICÓW
CO DO PRZEDSZKOLA BY BYŁO RAŹNIEJ I WYGODNIEJ
WSZECHNICA EDUKACYJNA TARGÓWEK ZAPRASZA
ORGANIZACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 2014/2015
REKRUTACJA - zasady ogólne
REKRUTACJA- kryteria rekrutacji
REKRUTACJA- harmonogram
PRZEDSZKOLAKI MAJĄ WIELKIE SERDUSZKA
NASZE PRZEDSZKOLE MIEJSCEM PRZYJAZNYM KSIĄŻCE
NA MIKOŁAJKI WŁĄCZ KSIĄŻKĘ WŁĄCZ CZYTANIE
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIATU - 5 GRUDNIA
"BĄDŹ NIEZALEŻNY - ZERWIJ KRĘPUJĄCE WIĘZY"
AKCJA 3 GRUDNIA! BĄDŹ NIEZALEŻNY-ZERWIJ KRĘPUJĄCE WIĘZY
OTWARCIE BIBLIOTECZKI BOOKCROSSINGOWEJ
KSIĄŻKA W PODRÓŻY
NASZE PRZEDSZKOLE
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W AKCJI "KSIĄŻKA DLA SZPITALA"
31 MAJA ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU
KSIĄŻKA DLA SZPITALA - PRZEDSZKOLAKI MAJĄ WIELKIE SERDUSZKA
ROK 2013 ROKIEM JULIANA TUWIMA
ROK JANUSZA KORCZAKA
JANUSZ KORCZAK- OBROŃCA PRAW DZIECI
WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNY "JANUSZ KORCZAK PRZYJACIELEM DZIECI"
WYNIKI KONKURSU "JANUSZ KORCZAK PRZYJACIELEM DZIECI"
DOGOTERAPIA
CERTYFIKAT "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"
WÓZEK ZA NAKRĘTKI
KSIĄŻKA DLA SZPITALA- KAMPANIA 17.10.2011
SPRAWOZDANIE Z AKCJI "KSIĄŻKA DLA SZPITALA"
CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLE
AKCJA PUSTA MISKA.PL
ZBIÓRKA MAKULATURY
PROFILAKTYKA ANTYNIKOTYNOWA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Aktualności

 
 

WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNY "JANUSZ KORCZAK PRZYJACIELEM DZIECI"

 
 
ROK 2012 ROKIEM KORCZAKA
 
Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Króla Maciusia I
Urząd  Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka w Warszawie


 
ogłasza i zaprasza do udziału w:

WARSZAWSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI
„Janusz Korczak przyjacielem dzieci”
 
Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I  we współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy oraz Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka w Warszawie zapraszają dzieci do udziału w konkursie plastycznym–
„Janusz Korczak przyjacielem dzieci”.
 
Celem konkursu jest upamiętnienie postaci i dzieła Janusza Korczaka oraz popularyzacja Jego idei, poprzez udział dzieci w różnorodnych działaniach plastycznych inspirowanych dziełami Janusza Korczaka i Jego postacią.
 
Regulamin konkursu poniżej.
 
Serdecznie zapraszamy  przedszkola do udziału w naszym konkursie.
 
 
Regulamin konkursu:

ORGANIZATORZY:
•    Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Króla Maciusia I
w Warszawie, ul. Korzona 2
•    Urząd  Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
•    Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka w Warszawie

ADRESACI KONKURSU
•    Dzieci ze wszystkich grup wiekowych z przedszkoli znajdujących się na terenie Warszawy.
•    Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie itp.), na papierze typu brystol w formacie A3 lub A4 (brana pod uwagę samodzielność wykonania).
•    Temat pracy: „Janusz Korczak przyjacielem dzieci”.
•    Motywem pracy jest postać i dzieła Janusza Korczaka oraz popularyzacja idei Korczaka - praw dziecka.
•    Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci, pod kierunkiem nauczyciela lub rodziców.
•    Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 2 prace.
•    Każda praca powinna być opatrzona metryczką napisaną komputerowo, umieszczoną na odwrocie pracy, według następującego wzoru:
1.    imię, nazwisko i wiek autora pracy;
2.    nazwa i dokładny adres placówki przedszkolnej, e-mail;
3.    imię i nazwisko nauczyciela/ wychowawcy/ rodzica dziecka;
•    Prace należy przesyłać do 10 kwietnia 2012 r. na adres:
Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I,
03-571 Warszawa ul. Korzona 2,
z dopiskiem „KONKURS”.


•    Nadesłane prace nie będą zwracane.
•    Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.
•    Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.
•    Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) oraz publikacji tych prac w Internecie na stronie przedszkola.
•    Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
 

OCENA PRAC
•    Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów.
•    Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania prac.
•    Laureaci zostaną poinformowani indywidualnie o wynikach drogą elektroniczną.
•    Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, wyróżnienia i dyplomy.
•    Wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
•    Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronach internetowych Przedszkola nr 95, Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.
•    Wystawa prac konkursowych odbędzie się podczas podsumowania konkursu w Przedszkolu nr 95 z Oddziałami  Integracyjnymi im. Króla Maciusia I oraz w późniejszym terminie w Urzędzie dla Dzielnicy Targówek przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie.
•    Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 kwietnia 2012 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I: www.p95.przedszkola.net.pl 
•    Nagrody, dyplomy i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego podsumowania konkursu w terminie między 5 maja a 31 maja 2012 r. (w zależności od ustaleń współorganizatorów konkursu). Placówki zostaną poinformowane o terminie wręczenia nagród.
•    Koordynator konkursu: Małgorzata Wielądek, Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I,  tel. 22 679 08 08 , mwieladek@o2.pl